Khóa học

HO.10.a.Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ – Nhận biết

Luyenthithongminh hệ thống hoá và tổng hợp lại những vấn đề Hoá vô cơ của chương trình THPT đã qua. Với việc có một tài liệu tổng hợp tương đối đầy đủ như thế này thì các bài tập về trắc nghiệm sẽ không còn là điều khó với các em nữa...

4 Bài học


Các em đã đi hết một quãng đường dài tích luỹ kiến thức hoá hữu cơ và hoá vô cơ. Luyenthithongminh hệ thống hoá và tổng hợp lại những vấn đề Hoá vô cơ của chương trình THPT đã qua. Với việc có một tài liệu tổng hợp tương đối đầy đủ như thế này thì các bài tập về trắc nghiệm sẽ không còn là điều khó với các em nữa. Hơn nữa có hiểu sâu lý thuyết mới xử lý nhanh gọn được bài tập 😉 . Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em nâng cao kết quả học tập trong thời gian tới.