Khóa học

HO.2.a.Nhôm – Sắt – CrÔm – Nhận biết

Trong xây dựng các sản phẩm nhôm-sắt được ứng dụng rộng rãi từ các hạng mục bê tông, cửa, vách mặt dựng, khung bao, kết cấu mái che…Crôm thì ứng dụng rộng rãi trong các nền công nghiệp sản xuất mô tô – ô tô và vật dụng gia đình.

4 Bài học


Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, nhôm-sắt-crôm là ba kim loại được ứng dụng nhiều trong mọi mặt của đời sống kể về số lượng và giá trị. Chính vì thế nhôm-sắt-crôm đóng vai trò quan trọng trong các nền kinh tế trên thế giới. Điển hình là trong xây dựng các sản phẩm nhôm-sắt được ứng dụng rộng rãi từ các hạng mục bê tông, cửa, vách mặt dựng, khung bao, kết cấu mái che…Crôm thì ứng dụng rộng rãi trong các nền công nghiệp sản xuất mô tô – ô tô và vật dụng gia đình. Có thể nói nhôm-sắt-crôm là ba kim loại gắn liền với cuộc sống nhân loại