Khóa học

HO.6.c.Hydro Cacbon – Vận dụng

Tài liệu gồm các nội dung Hidrocacbon No, Không No và Thơm. Ở mỗi phần lý thuyết Người sưu tập đều chú trọng đến những kiến thức về điều chế và ứng dụng, phần này khá quan trọng vì trong đề thi thường xuyên có những câu hỏi về khối kiến thức này!

3 Bài học


Tài liệu gồm các nội dung Hidrocacbon No, Không No và Thơm. Ở mỗi phần lý thuyết Người sưu tập đều chú trọng đến những kiến thức về điều chế và ứng dụng, phần này khá quan trọng vì trong đề thi thường xuyên có những câu hỏi về khối kiến thức này! Tài liệu cũng dành cho các em muốn đạt điểm cao về phần lý thuyết cũng như hướng tới phần bài tập có liên quan đến chuyên đề này, giúp các em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia tốt hơn. Bởi vì lý thuyết là cơ sở khá quan trọng để các em hiểu bài và có thể làm thành thạo những bài tập liên quan. Chúc các em thành công!