Khóa học

HO.7.c.Cacbohydrat – Vận dụng

Đến với bài giảng Lí thuyết Cacbohydrat các em sẽ được hệ thống hóa kiến thức lý thuyết về định nghĩa, cấu tạo, phân loại, tính chất vật lý hóa, cách nhận biết, điều chế và ứng dụng của hợp chất Cacbohydrat.

3 Bài học


chương Cacbohidrat chủ yếu có nhiều kiến thức lý thuyết, các em chỉ cần đọc hiểu và ghi nhớ. Có nhiều phương trình phản ứng mà ở Sách Giáo cơ bản không đề cập đến nhưng các em cũng cần biết đề phòng trường hợp đề thi có đề cập đến vì trong chương trình nâng cao có những phương trình này. Các em cần tìm hiểu thêm về ứng dụng thực tiễn cũng như các tính chất vật lý của các chất Cacbohidrat.