Khóa học

HO.8.a.Peptit – Polyme – Nhận biết

Bài giảng Lí thuyết Peptit - Protein và Polime. Với mỗi vấn đề sẽ có các ví dụ minh họa cụ thể. Qua đó các em sẽ được tổng hợp kiến thức và vận dụng vào giải bài tập.

2 Bài học


Bài giảng Lí thuyết Peptit – Protein và Polime trình bày các khái niệm, định nghĩa, cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất lí hóa, ứng dụng của Peptit – Protein và Polime. Với mỗi vấn đề sẽ có các ví dụ minh họa cụ thể. Qua đó các em sẽ được tổng hợp kiến thức và vận dụng vào giải bài tập.