Khóa học

HO.9.b.Kiến thức tổng hợp hoá hữu cơ – Thông hiểu

Tài liệu tổng hợp các kiến thức căn bản về hóa hữu cơ, nhằm giúp các em có thêm kiến thức tổng quát, từ đó học tốt môn Hóa học hơn. Mời các em cùng tham khảo.

3 Bài học


Vì sao để thịt, cá bên ngoài dễ bị ôi thiu hơn để tủ cấp đông?
Vì sao làm cá tanh thì rửa tay bằng rượu sẽ hết tanh?
Vì sao dầu ăn thì không đông cứng còn mỡ heo thì bị đông khi trời lạnh?…
Hoá Hữu cơ sẽ giải đáp hết các thắc mắc đó cho các em