Khóa học

LY.2.d.Dao động cơ – Vận dụng cao

Các em nên dùng quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa (giản đồ Fesnel) để giải một số dạng bài tập dao động cơ học.

4 Bài học


Bài giảng phần dao động cơ này giúp các em dễ dàng nắm vững những kiến thức cơ bản về dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn, và một số kiến thức mà các em được học trong chương trình lớp 12. Để tổng quát lại kiến thức mời các em lần lượt vượt thành công các bài trắc nghiệm để lĩnh hội hết các bài giảng.