Khóa học

LY.6.a.Lượng tử ánh sáng – Nhận biết

Chuyên đề này có các vấn đề: giả thuyết Planck (Plăng) về lượng tử ánh sáng, thuyết lượng tử ( thuyết phôtôn) của Einstein (Anhxtanh). Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng…

3 Bài học


Hiện tượng các electron bật ra khỏi tấm Zn trong thí nghiệm Hertz không giải thích được bằng Thuyết sóng ánh sáng và Thuyết lượng tử ánh sáng chào đời với bà đở là Nhà vật lý thiên tài Einstein. Theo mô hình của Einstein: Photon va chạm với electron trên bề mặt của tấm Zn và truyền năng lượng cho electron để bật ra khỏi tấm Zn….