Khóa học

TO.1.b.Khảo sát hàm số – Thông hiểu

Khảo sát hàm số là phần rất quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia, tỉ lệ câu hỏi của phần này chiếm trên 20% trong tổng số câu hỏi của toàn bộ môn toán. Vì thế các em cố gắng nhé! Chúc thành công.

8 Bài học


Khảo sát hàm số là những câu đầu tiên trong đề thi ĐH – THPT Quốc Gia môn Toán. Là câu gỡ điểm nhưng cũng đồng thời là câu mất điểm nếu chúng ta không cẩn thận làm từng bước. Phần này sẽ tóm tắt lại các bước khảo sát đồ thị hàm số của từng dạng một giúp các em dễ hiểu hơn và nhớ lâu hơn.