Khóa học

TO.3.d.Hàm số mũ – logarit – Vận dụng cao

Để giúp các em học tốt Hàm mũ và loagarit. Luyenthithongminh.vn đã cố gắng hệ thống toàn bộ lý thuyết và bải bài tập trong chương trình Toán lớp 12 ngắn gọn, đầy đủ, bám sát theo nội dung sách giáo khoa Giải tích ...

4 Bài học


Các em biét có biết: Mức cường độ âm thanh tính bằng công thức nào? Độ pH của dung dịch tính bằng công thức gì vậy? Ta nói đó là nền tảng để học tốt lý – hoá khi các em làm chủ được kiến thức chuyên đề logarit này.