Học tiếng Anh cùng Tracey Ho

Tracey sẽ giúp các bạn học tiếng Anh tốt hơn qua việc giải các đề thi thử và các đề thi chính thức tốt nghiệp PTTH Quốc gia và Đại học.

Giải đề thi tốt nghiệp PTTHQG và Đại học năm 2019

Giải đề thi thử 2019 từ Bộ GDDT

Giải đề thi tốt nghiệp PTTHQG và Đại học năm 2018

Giải đề thi tốt nghiệp PTTHQG và Đại học năm 2017

Các đề thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn tiếng Anh