Chuyển đến thanh công cụ
 • Logo của nhóm Acid Amin-TH
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 10 tháng trước đây

  Acid Amin-

  Nhóm ẩn  / 5 thành viên
 • Logo của nhóm Acid Amin-VD
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 10 tháng trước đây

  Acid Amin-

  Nhóm ẩn  / 5 thành viên
 • Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ-Đánh giá trình độ
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 10 tháng trước đây

  Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ-Đánh giá trình độ

  Nhóm ẩn  / 3 thành viên
 • Logo của nhóm Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ-NB
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 10 tháng trước đây

  Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ

  Nhóm ẩn  / 5 thành viên
 • Logo của nhóm Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ-TH
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 10 tháng trước đây

  Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ

  Nhóm ẩn  / 5 thành viên
 • Logo của nhóm Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ-VD
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 10 tháng trước đây

  Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ

  Nhóm ẩn  / 5 thành viên
 • Logo của nhóm Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ-VDC
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 10 tháng trước đây

  Kiến thức tổng hợp hoá vô cơ

  Nhóm ẩn  / 8 thành viên
 • Logo của nhóm Sóng cơ học-VDC
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 10 tháng trước đây

  Sóng cơ học-

  Nhóm ẩn  / 3 thành viên
 • Sóng cơ học-Đánh giá trình độ
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 10 tháng trước đây

  Sóng cơ học-Đánh giá trình độ

  Nhóm ẩn  / 2 thành viên
 • Dao động cơ-Đánh giá trình độ
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 10 tháng trước đây

  Dao động cơ-Đánh giá trình độ

  Nhóm ẩn  / 2 thành viên
 • Logo của nhóm Hóa
  Nhóm công cộng
  active 2 năm. 11 tháng trước đây

  Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của vật chất Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xả […]

  Nhóm công cộng  / 1 thành viên
 • Lý
  Nhóm công cộng
  active 2 năm. 11 tháng trước đây

  Vật lý là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào sự nghiên cứu vật chất và chuyển động của nó trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên quan như năng lượng và lực. Vật lý học là một trong nhữ […]

  Nhóm công cộng  / 1 thành viên
 • Toán
  Nhóm công cộng
  active 2 năm. 11 tháng trước đây

  Toán học là ngành nghiên cứu trừu tượng về những chủ đề như: lượng (các con số), cấu trúc, không gian, và sự thay đổi. Các nhà toán học và triết học có nhiều quan điểm khác nhau về định nghĩa và phạm vi của to […]

  Nhóm công cộng  / 1 thành viên

Nhóm thành viên

@

Ít sinh hoạt gần đây