Khóa học

Dòng điện xoay chiều-NB

Mạch RLC có gì hấp dẫn? Tại sao nhà nước phải ấn định cho các nhà sản xuất hệ số công suất của các thiết bị điện xoay quanh số 0,8?

5 Bài học

Đây là một nhóm riêng tư. Để gia nhập, bạn cần phải là một thành viên đã ghi danh trong mạng và nộp thỉnh cầu quyền thành viên nhóm.