Khóa học

Khảo sát hàm số-NB

Khảo sát hàm số là phần rất quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học, tỉ lệ câu hỏi của phần này chiếm trên 20% trong tổng số câu hỏi của toàn bộ môn toán.

Vì thế các bạn cố gắng nhé! Chúc thành công.

8 Bài học

Đây là một nhóm riêng tư. Để gia nhập, bạn cần phải là một thành viên đã ghi danh trong mạng và nộp thỉnh cầu quyền thành viên nhóm.