Trắc nghiệm

Đi.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Địa lí Trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC              KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 – 2019
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2                  ĐỀ THI THỬ LẦN 1
(Đề thi gồm có 40 câu)                          Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ 12
Mã đề 132

Đi.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Địa lí Trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc