Trắc nghiệm

Đi.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Địa lí Trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC                              KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 – 2019
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU                                         ĐỀ THI THỬ LẦN 1
(Đề thi gồm có 40 câu)                                          Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ 12

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 120