Trắc nghiệm

Ho.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Đại học Vinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                     ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2019
TRƯỜNG THPT CHUYÊN                           Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Đề thi có 04 trang)                                       Môn thi thành phần: HÓA HỌC
                                          Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Ho.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Đại học Vinh