Trắc nghiệm

Ho.Thi.Thu.THPTQG.2019 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học Sở GD ĐT tỉnh Vĩnh Phúc


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.