Trắc nghiệm

Li.Thi.THPTQG.2015 Đề thi THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                        Bài thi: VẬT LÍ

(Đề thi có 06 trang)                                               Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề