Trắc nghiệm

Li.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lí Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình


SỞ GD & ĐT HÒA BÌNH                                                            ĐỀ THI THỬ LẦN I
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ                      Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÝ
MÃ ĐỀ 132                                                                                Thời gian làm bài: 50 phút

Li.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lí Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình