Trắc nghiệm

Li.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Vật lí Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An


SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                                                               ĐỀ THI THỬ LẦN I
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU                       Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút

Li.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Vật lí Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An