Trắc nghiệm

Li.Thi.Thu.THPTQG.2019 Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Vật lí Sở GD ĐT Tp Hồ Chí Minh

SỞ GĐ&ĐT HỒ CHÍ MINH                             ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
ĐỀ THI LẦN 1                                                        Môn thi: VẬT LÝ
                                            Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Li.Thi.Thu.THPTQG.2019 Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Vật lí Sở GD ĐT Tp Hồ Chí Minh