Trắc nghiệm

Si.Thi.Thu.2019 ĐỀ thi thử THPTQG năm 2019 môn Sinh học Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc


SỞ GD&DT VĨNH PHÚC                                       ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN                                     Năm học 2018 – 2019
MÃ ĐỀ: 101                                                            Môn: SINH – 12
Thời gian làm bài: 50 phút

Si.Thi.Thu.2019 ĐỀ thi thử THPTQG năm 2019 môn Sinh học Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc