Trắc nghiệm

Su.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPTQG năm 20109 môn Lịch sử Trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC                           KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 – 2019
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU                                 ĐỀ THI THỬ LẦN 1
(Đề thi gồm có 40 câu)                                         Môn thi thành phần: LỊCH SỬ 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Su.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPTQG năm 20109 môn Lịch sử Trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc