Trắc nghiệm

Su.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Lịch sử Sở GD ĐT Vĩnh Phúc

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC                                                       ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN                                          MÔN THI: LỊCH SỬ 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi 101

Su.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Lịch sử Sở GD ĐT Vĩnh Phúc