Trắc nghiệm

Su.Thi.Thu.2019 Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Lịch sử Trường THPT Lí Thái Tổ, Bắc Ninh

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH    ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ                            MÔN LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút;
(đề thi gồm có 05 trang)